Aalto Yliopiston pyöräilykerho

Aalto Yliopisto on tullut tunnetuksi monesta yhteydestä, mutta harvemmat ehkä tietävät, että Aallolla on myös oma pyöräilykerho, Aalto Cycling Club. Kerhossa kisataan niin kilometrien kuin työmatkojenkin osalta ja kerhon tavoitteena on kannustaa Aalto-Yliopiston henkilökuntaa nauttimaan monipuolisella tavalla liikunnallisuudesta. Tämän toivotaan kohottavan henkilöstön hyvinvointia. Kerromme tässä artikkelissa millaista toimintaa Aalto Cycling Club järjestää ja millaisia tavoitteita clubilla on.

Aalto Cycling Clubin toiminta

Aalto Cycling Club järjestää monenlaisia tapahtumia tavoitteidensa saavuttamiseksi. Se järjestää erilaisia keskustelutilaisuuksia sekä yhteislähtöjä. Aalto Cycling Clubin toimintaan kuuluu erilaisia lenkkejä sekä pyöräilytapahtumia. Tapahtumiin saatetaan ottaa itse osaa tai sitten niihin osallistutaan kannustajan taikka tutustujan roolissa. Myös kokemusten ja tiedon vaihto on tärkeä osa Aalto Cycling Clubin toimintaa. Näin koottuja kokemuksia ja tietoja myös arkistoidaan. Tieto saattaa koskea esimerkiksi pyöräilyvarusteita, harjoitusohjelmia taikka pyöräilyreittejä. Myös matkakertomusten vaihtaminen toisten innokkaiden pyöräilijöiden kanssa on tärkeä osa Aalto Cycling Clubin toimintaa. Samalla clubin jäsenet tutustuvat pyöräilyn erilaisiin alalajeihin sekä näiden seuroihin. Yleishyödyllisen pyöräilytiedon jakaminen on tärkeä osa Aalto Cycling Clubin toimintaa.

Vuonna 2019 Aalto Cycling Club on osallistunut muun muassa Talvikilometrikisaan joukkueella Aallon pyöräilykerho (Aalto Cycling Club). Kisa ajettiin 1. tammikuuta – 28. helmikuuta 2019. Toukokuussa Aalto Cycling Club osallistui Keväiseen pyöräpajaan, joka pidettiin maanantaina 6. toukokuuta kello 14 – 17. Tapahtumapaikkana oli Väreen etupihalla sijaitseva aukio. Tapahtumassa puhdistettiin pyöriä ja harjoitettiin pyörien pientä säätämistä. Pyöriä fiksailtiin ja fiksailun lomassa vaihdeltiin kuulumisia puolin ja toisin. Tapahtumassa oli mahdollista saada apua pieniin teknisiin murheisiin ja isompienkin kohdalla korjausideoita päästiin pohtimaan yhdessä. Toukokuussa Aalto Cycling Club järjesti myös pienen kevätretken, jossa pyöräiltiin ympäri Laajalahden.

Brevet-päiväretkelle Aalto Cycling Club otti osaa 30. toukokuuta, helatorstaina. Tässä tapahtumassa poljettiin huimat 200 kilometriä. Brevetin reitti kulkee Helsingistä Nurmijärvelle, Mäntsälään, Sipooseen ja jälleen Helsinkiin. Kyseessä on perinteinen tapa viettää Helatorstaita. Matkaan lähdettiin torstaina 30. toukokuuta kello 8. Lähtöpaikkana toimi Teurastamo. Maaliin oli tarkoitus saapua kello 21.30 mennessä. Maalipaikkana toimi Ravintola Oljenkorsi. Tapahtumassa pyöräilijöille jaettiin tapahtumakortit, joihin jokainen täytti omat tietonsa. Lisäksi kortin kontrollipisteisiin oli tarkoitus täyttää tarkistuspisteiden tiedot. Tavoitteena oli ajaa rauhallisesti, siten, että matkanteko olisi mahdollisimman turvallista. Ruokataukoja kehotettiin pitämään sopivina hetkinä, jotta rytmi pysyisi hyvänä. Tällainen matka kuluttaa melkoisesti energiaa, joten energian saannista on tärkeää huolehtia matkan aikana. Vesi on tällaisilla matkoilla erittäin tärkeä. Eräs matkan tärkeimmistä tavoitteista oli matkasta sekä maisemista nauttiminen.

Kilometrikisan osa ajoista on jo ajettu, mutta koska kisa päättyy 22. syyskuuta, on Aalto Cycling Clubilla vielä osa Kilometrikisan urakasta jäljellä. Aalto Cycling Club on muuten aktiivinen myös somessa. Instagramista Aalto Cycling Club löytyy nimellä #aaltocycling.

Aalto Cycling Clubin tavoitteita

Aalto Cycling Clubin eräs ensisijaisista tavoitteista on pyöräilyyn liittyvän ilon lisääminen monin eri tavoin. Tavoitteisiin liittyy erilaisten tapahtumien järjestäminen sekä pyöräilyyn liittyvän tiedon jakaminen. Aalto Cycling Club järjestää infrakatselmuksia sekä tekee yhteistyötä erilaisten tahojen, kuten AYY:n kanssa. Lisäksi se pyrkii seuraamaan pyöräteiden ajokuntoa kypäräkameroiden avulla ja suunnittelee voivansa kenties tehdä yhteistyötä kaupunkisuunnitteluaktiviteettien toimijoiden kanssa.

Aalto Yliopisto on tullut tunnetuksi innovatiivisuudestaan ja siitä, että se pyrkii jatkuvasti kehittymään ja kehittämään toimintaansa. Tämä tavoitteellisuus näkyy myös Aalto Cycling Clubin toiminnan tavoitteissa Aalto Cycling Clubin pyrkiessä kehittämään yhteistyömuotojaan siten, että niistä voisi olla jopa yhteiskunnallista hyötyä. Aalto Cycling Clubissa pyöräilyn iloa pyritään viemään aivan uudelle tasolle!