Bikepolin kevätkokous 2022

Tervetuloa osallistumaan Bikepoli ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka järjestetään torstaina 17.3. klo 18.00. Virallisena kokouspaikkana toimii Huoltopaja (Otakaari 20, Espoo) ja jäsenistö voi myös halutessaan osallistua etäyhteydellä.

Kokouksen esityslistalla on sääntömääräisten asioiden, kuten menneen vuoden tilinpäätöksen ja vastuuvapauden, sekä kuluvan vuoden budjetin ja toimintasuunnitelman esittely. Esityslistalla on myös rahastonhoitaja Juho Aittolan eropyyntö sekä mahdollisesti hallituksen uuden jäsenen valinta.

Zoom-linkki: https://aalto.zoom.us/j/66756427253

KOKOUSKUTSU

Bikepolin vuosikokous

To 17.3.2022 klo 18:00

Huoltopaja Otakaari 20

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 1. Kokouksen järjestäytyminen
 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 1. Työjärjestys
 1. Ilmoitusasiat
 1. Juho Aittola on pyytänyt eroa yhdistyksen hallituksesta
  1. Esitys: Hyväksytään Juho Aittolan eroaminen
 1. Uuden hallituksen jäsenen valitseminen
 1. Toimikauden 2021 toimintakertomus
  1. Puheenjohtaja Petrus Holm esittelee päättyneen toimikauden toimintakertomuksen.
  2. Esitys: Hyväksytään päättyneen toimikauden toimintakertomus.
 1. Tilikauden 2021 tilinpäätös
  1. Rahastonhoitaja 2021 Juho Aittola esittelee päättyneen tilikauden tilinpäätöksen.   
  2. Esitys: Hyväksytään päättyneen tilikauden tilinpäätös.
 1. Tilintarkastajien lausunto
  1. Toimikauden 2021 toiminnantarkastaja Kim-Niklas Antin esittelee laatimansa lausunnon yhdistyksen toiminnasta toimikaudella 2021.
  2. Esitys: Merkitään toiminnantarkastajan lausunto tiedoksi.
 1. Vastuuvapauden myöntäminen
  1. Vastuuvapauden myöntäminen kohdistuu toimikaudella 2021 toimineille hallituksen jäsenille sekä muille vastuuvelvollisille hallituksen laatiman toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, sekä toiminnantarkastajien lausunnon perusteella.
  2. Toimikauden 2021 hallituksen jäsenet ja muut vastuuvelvolliset ovat esteellisiä käsittelemään tätä kohtaa.
  3. Esitys: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2021 hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.
 1. Toimikauden 2022 toimintasuunnitelma
  1. Puheenjohtaja 2022 Petrus Holm esittelee hallituksen ja toimihenkilöiden laatiman toimintasuunnitelman kuluvalle toimikaudelle.
  2. Esitys: Hyväksytään kuluvan toimikauden toimintasuunnitelma.
 1. Toimikauden 2022 talousarvio
  1. Puheenjohtaja 2022 Petrus Holm esittelee hallituksen ja toimihenkilöiden laatiman talousarvion kuluvalle toimikaudelle.
  2. Esitys: Hyväksytään kuluvan toimikauden talousarvio.
 1. Muut esille tulevat asiat
 1. Kokouksen päättäminen

Bikepolin syyskokous 2021

Bikepolin sääntömääräinen vaalikokous pidetään torstaina 18.11.2021 klo
18 yhdistyksen huoltopajalla Otakaari 20:ssa.

Kokouksessa valitaan yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt vuodelle 2022
sekä käsitellään yleisiä asioita.

Hallitukseen tai toimihenkilöiksi valitut saavat mahdollisuuden omaan
paja-avaimeen. Kaikki kiinnostuneet siis paikalle!

KOKOUSKUTSU
Bikepolin vuosikokous
To 18.11.2021 klo 18:00-19:00
Huoltopaja Otakaari 20

**********************************************************************

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi, mahdolliset muutokset
5. Ilmoitusasiat
6. Yhdistyksen hallituksen ja toimihenkilöiden valinnat vuodelle 2019
7. Toiminnantarkastajien ja varamiehen valinta vuodelle 2019
8. Muut esille tulevat asiat
9. Kokouksen päättäminen

Terveisin,
Bikepolin puheenjohtaja

Bikepolin vuosikokous 2019

Bikepolin sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 20.3.2019
klo 17 yhdistyksen huoltopajalla Otakaari 20:ssa.

KOKOUSKUTSU
Bikepolin vuosikokous
Ke 20.3.2019 klo 17:00-18:00
Huoltopaja Otakaari 20

********************************************************************************

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi, mahdolliset muutokset
5. Ilmoitusasiat
6. Yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase liitetietoineen vuodelta 2018
7. Tilintarkastajien lausunto
8. Tilinpäätöksen hyväksyminen
9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
10. Yhdistyksen talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019
11. Keskustelua kauden tapahtumista ja toiminnasta
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen

Kim Antin
Bikepolin tiedottaja

Bikepolin syyskokous 10.12.2013 klo 18

Bikepolin sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 10.12.2013
klo 18 seuran huoltopajalla Otakaari 20:ssa. Kokouksessa valitaan hallitus
ja toimihenkilöt kaudelle 2014 sekä käsitellään yleisiä asioita.

Porkkanana hallitukseen tai toimihenkilöksi valitut saavat mahdollisuuden
omaan paja-avaimeen. Kaikki kiinnostuneet siis paikalle!

***************************************************************
ESITYSLISTA
Bikepolin syyskokous 10.12.2013 klo 18-19, Otakaari 20

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5. Ilmoitusasiat

6. Seuran hallituksen ja toimihenkilöiden valinnat vuodelle 2013

7. Toiminnantarkastajien ja varamiehen valinta vuodelle 2013

8. Muut esille tulevat asiat

9. Kokouksen päättäminen